Μεταφορά σε όλη την Ελλάδα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μεταφορά της σορού σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα (τόπος καταγωγής) και την τέλεση της νεκρώσιμης ακολουθίας.