Αποτέφρωση

Καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει η απαραίτητη υποδομή για την καύση των νεκρών το γραφείο μας παρέχει πλήρες υπηρεσίες για τη μεταφορά του εκλιπόντος σε χώρες του εξωτερικού όπου πραγματοποιούνται αποτεφρώσεις. Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια της διαδικασίας μέχρι και την παράδοση της στάχτης πίσω στην οικογένεια.